ÚPN - časť Dobšina

skúška

Informácie o procese

Zmeny a doplnky č.1

Zmeny a doplnky č.3

Zmeny a doplnky č.4

Zmeny a doplnky č.5

Zmeny a doplnky č.6

časť Dobšinská ľadová jaskyňa