Územný plán zóny - centrum námestie - Stropkov

Informácie o procese

Zmeny a doplnky č.1

Zmeny a doplnky č.2

Grafická výkresová časť (formát PDF)

Zmeny a doplnky č.3

Grafická výkresová časť (formát PDF)