Obnova centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce

CMZ(Centrálna mestská zóna - Pešia zóna) Michalovce. V roku 1994 sa naša projektová kancelária zúčastnila architektonickej súťaže na návrh pešej zóny v Michalovciach. Súťaž sme vyhrali a na základe výsledkov sa robila následne projektová dokumentácia Obnovy CMZ Michalovce. Aké boli projekty a ako sa ich podarilo pretvoriť do skutočnosti môžete porovnať.